Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jawatan Kosong di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang (SPANP) - 31 Mei 2019 [25 Kekosongan]

Jawatan Kosong 2019 di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang (SPANP) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang (SPANP)

Jawatan Kosong 2019 di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang (SPANP)

Latar Belakang

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang (SPANP) ditubuhkan pada tahun 1960 mengikut Enakmen Suruhanjaya No. 22/1960. Kemudian Enakmen SPANP No. 22/1960 telah dimansuhkan dan digantikan dengan Enakmen SPANP. No. 7/1991 yang mula berkuatkuasa mulai 01 Januari 1992.

Mengikut Fasal Empat (4) Keanggotaan Suruhanjaya ini terdiri daripada :-

i)   Seorang Pengerusi
ii)  Seorang Timbalan Pengerusi; dan
iii)  Tidak kurang daripada empat (4) Ahli yang kesemuanya hendaklah dilantik oleh Raja menurut budibicara baginda   tetapi selepas menimbangkan nasihat Menteri Besar mengikut Seksyen 4 (2) Enakmen SPANP No. 7/1991.

Like Page Khas - Kerja Kosong di Pahang
Jawatan:

1. PEGAWAI HAL EHWAL AGAMA ISLAM GRED S41 - 1 Kekosongan

2. PEGAWAI SYARIAH GRED LS41 - 2 Kekosongan

3. PENOLONG JURUTERA GRED JA29 - 7 Kekosongan

4. PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA GRED JA29 - 1 Kekosongan

5. PENGHULU GRED NP29 - 6 Kekosongan

6. PENOLONG PEGAWAI TANAH GRED NT29 - 3 Kekosongan

7. PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 - 5 Kekosongan


*Sila baca syarat kelayakan penuh jawatan sebelum membuat permohonan melalui link yang disedikan di bawah


Tarikh Tutup Permohonan : 31 Mei 2019 (Jumaat) jam 11:59 malam