Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jawatan Kosong Kerajaan di Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

Dengan penubuhan Jabatan Ukur Negeri Johor pada tahun 1885, salah satu organisasi kerajaan terawal Malaysia, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), mula menjalankan tinjauan. Jabatan Tinjauan dan Topografi Negeri telah diasaskan antara 1885 dan 1957, dan sebagai hasilnya, mereka secara beransur-ansur digabungkan ke dalam organisasi semasa. Direktorat Pemetaan Kebangsaan Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1965 dengan kelulusan kerajaan. Tugasnya termasuk mengendalikan kerja ukur, topografi dan geodetik serta menghasilkan peta topografi dan peta bandar. Selain itu, Angkatan Tentera Malaysia (ATM) mesti menyelaras dan menerima semua permintaan peta dan carta daripada Direktorat ini.


Berikutan penubuhan Jabatan, JUPEM Sabah (dahulunya Bahagian Topografi Sabah) pada tahun 1983, JUPEM Wilayah Persekutuan Labuan pada tahun 1984, Bahagian Pemetaan Topografi Sarawak (dahulunya Bahagian Topografi Sarawak) pada tahun 1989, dan JUPEM Perlis pada tahun 1995 kesemuanya. menubuhkan bahagian pemetaan topografi masing-masing.

KELULUSAN MINIMUM: IJAZAH

1. JURUUKUR GRED J41 - 
35 Kekosongan


Syarat Lantikan:

1.  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:  
(a) warganegara Malaysia;  
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan  
(c) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang ukur tanah atau bidang geomatik yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji Permulaan pada Gred J41 : RM2,529.00)


Syarat Kelayakan Bahasa Melayu
   
2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan
   

Syarat Peningkatan Secara Lantikan

3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Juruukur adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Juruukur Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:  
(a) (i) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); atau  
(ii) lulus Peperiksaan Certificate of Competency anjuran Lembaga Juruukur Tanah; dan  
(b) had umur pelantikan: berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.


Deskripsi Tugas:

Bertanggungjawab melaksanakan kerja-kerja ukur iaitu ukuran tarabas kawalan piawai, ukuran kawalan, ukuran dinding duatuan, ukuran pengambilan balik tanah, ukuran kawasan bandar dan luar bandar, ukuran kelas satu dan dua bagi tujuan pengeluaran hak milik, ukuran gelanggang sukan, ukuran siasatan kejituan, memberi latihan, menyediakan laporan dan penyata kerja pasukan kerja dan lain-lain tugas pentadbiran yang berkaitan dengan Jabatan.


Semua kekosongan jawatan adalah di Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM). Permohonan hendaklah dibuat di Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) sebagaimana link yang admin sediakan di bawah:-

Tarikh Tutup Permohonan : 31 Oktober 2022 (Isnin) jam 11:59 malam